Διακοπές!

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Τι ισχύει για ΑΤΜ, συναλλαγές μέχρι τις 6 ΙουλίουΓια να μη πανικοβάλεστε, διαβάστε προσεκτικά:

Απαντήσεις στα πιο πιθανά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»,
δίνει με nonpaper η κυβέρνηση:


«Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι
και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, σύμφωνα με την σχετική ΠΝΠ.

Οι καταθέσεις είναι πλήρως διασφαλισμένες.

Η καταβολή των συντάξεων εξαιρείται από τους περιορισμούς τραπεζικών
συναλλαγών της παρούσας. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα
ανακοινώσουν τον τρόπο καταβολής τους.

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές εντός της χώρας δεν θα επηρεαστούν. Δηλαδή, θα
διεξάγονται κανονικά όλες οι συναλλαγές με τη χρήση πιστωτικής ή
χρεωστικής κάρτας και με άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμών (web
banking, phone banking).

Οι προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards) μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι
το όριο, που υπήρχε, πριν την έναρξη της τραπεζικής αργίας.

Παράλληλα, από το μεσημέρι της 29 Ιουνίου θα λειτουργούν τα ATM με
ημερήσιο όριο ανάληψης 60€ ανά κάρτα, που αντιστοιχούν σε 1.800 € το μήνα.

Οι αλλοδαποί τουρίστες θα μπορούν να κάνουν κανονικά αναλήψεις μετρητών
από τα ΑΤΜ με τις κάρτες τους, εφόσον έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.

Eιδική Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Έχει συσταθεί ειδική Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, σε συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών, της
Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή αυτή θα αντιμετωπίζει αιτήματα για επείγουσες και αναγκαίες
πληρωμές, που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με το όριο ανάληψης μετρητών ή
μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών (π.χ. πληρωμές προς το εξωτερικό για λόγους
υγείας).

Οι μισθοί που καταβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω τραπεζικών
λογαριασμών δεν έχουν κανένα πρόβλημα.

Για την ενημέρωση των πολιτών ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος με
απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα.

Τι σημαίνει τραπεζική αργία;

Τραπεζική αργία σημαίνει ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές για λίγες
μέρες.

Πότε θα ανοίξουν ξανά οι τράπεζες;

Οι τράπεζες θα ανοίξουν ξανά την Τρίτη 7 Ιουλίου.

Υπάρχει περίπτωση να χάσω τα χρήματά μου ή να «κουρευτούν» οι καταθέσεις μου;

Οι καταθέσεις είναι διασφαλισμένες. Οι ελληνικές τράπεζες είναι φερέγγυες
και έχουν περάσει πρόσφατα με επιτυχία τις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.

Όσο διαρκεί, τα ΑΤΜ θα είναι ανοιχτά;

Τα ΑΤΜ θα ανοίξουν το αργότερο έως το μεσημέρι της Δευτέρας, και θα
παραμείνουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της ολιγοήμερης τραπεζικής αργίας.

Πόσα χρήματα θα μπορώ να πάρω από το ΑΤΜ;

Το ημερήσιο όριο ανάληψης είναι 60 € ανά κάρτα.

Αν σε μία κάρτα είναι συνδεδεμένοι περισσότεροι λογαριασμοί, τι ισχύει;

Σε κάρτες με περισσότερους συνδεδεμένους λογαριασμούς το ημερήσιο όριο
είναι 60 €.

Αν ένας λογαριασμός έχει περισσότερους δικαιούχους τι ισχύει;

Σε λογαριασμούς με περισσότερους δικαιούχους και περισσότερες κάρτες το
ημερήσιο όριο είναι 60 €για κάθε κάρτα δικαιούχου. Για παράδειγμα, σε ένα
λογαριασμό με δύο δικαιούχους που έχουν από μία κάρτα, το ημερήσιο όριο
είναι 60 € ανά κάρτα, δηλαδή 120 € για το λογαριασμό.

Εάν ένας λογαριασμός έχει έναν δικαιούχο αλλά περισσότερες συνδεδεμένες
κάρτες αναλήψεων, τι ισχύει;

Σε αυτή την περίπτωση το ημερήσιο όριο 60 € αφορά συνολικά όλες τις
κάρτες. Για παράδειγμα, ένας λογαριασμός με έναν δικαιούχο και δύο
συνδεδεμένες κάρτες έχει ημερήσιο όριο 60 €.

Μπορώ να κάνω ανάληψη μετρητών με την πιστωτική μου κάρτα;

Ανάληψη μετρητών με πιστωτική κάρτα γίνεται μέχρι το ημερήσιο όριο (60 €).
Η συναλλαγή αυτή επιβαρύνεται με το επιτόκιο και προμήθεια που ορίζονται
από τη σύμβαση με την Τράπεζα που εξέδωσε την πιστωτική κάρτα.

Θα μπορώ να κάνω υπερανάληψη από τρεχούμενο λογαριασμό ή από λογαριασμό
καταναλωτικού δανείου;

Υπερανάληψη γίνεται με βάση το ημερήσιο όριο εφόσον επιτρέπεται από τη
σύμβαση με την Τράπεζα.

Θα μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική ή τη χρεωστική μου κάρτα για να
κάνω αγορές;

Οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά
για αγορές εντός Ελλάδας, μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή μου με την
Τράπεζα.

Θα μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική ή τη χρεωστική μου κάρτα για να
κάνω αγορές στο ίντερνετ;

Οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά
για αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα που διατηρούν λογαριασμό σε
Ελληνική τράπεζα.

Θα μπορώ να πληρώσω με προπληρωμένη κάρτα (pre-paid);

Οι πληρωμές με προπληρωμένες κάρτες θα γίνονται μέχρι το όριο που είχαν
πριν την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Οι προπληρωμένες
κάρτες δεν μπορούν να επαναφορτιστούν, και δεν θα εκδίδονται νέες.

Θα μπορώ να μεταφέρω χρήματα μέσω ίντερνετ/web banking, ή διά της
τηλεφωνίας (phone banking κλπ);

Μεταφορές χρημάτων μέσω ίντερνετ ή τηλεφώνου θα γίνονται κανονικά εφόσον ο
λογαριασμός στον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα είναι στην Ελλάδα.

Θα μπορώ να κάνω πληρωμές  μέσω ίντερνετ/web banking, ή διά της τηλεφωνίας
(phone banking κ.λπ.);

Πληρωμές μέσω ίντερνετ ή τηλεφώνου θα γίνονται κανονικά και απεριόριστα
εφόσον ο λογαριασμός στον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα είναι στην Ελλάδα.

Τι θα ισχύσει για τις πάγιες εντολές πληρωμής (λογαριασμούς ΔΕΚΟ, δάνειο,
ενοίκιο);

Οι πάγιες εντολές πληρωμής θα εκτελούνται κανονικά, εφόσον αφορούν
πληρωμές προς λογαριασμούς στην Ελλάδα.

Μπορώ να κάνω διατραπεζικές πληρωμές;

Διατραπεζικές πληρωμές γίνονται κανονικά, εφόσον αφορούν πληρωμές προς
λογαριασμούς στην Ελλάδα.

Τι θα συμβεί αν δεν μπορώ να πληρώσω τους λογαριασμούς μου / την εφορία /
το δάνειό μου κ.λπ.;

Οι πληρωμές αυτές θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω web banking,
phone banking, ή από τα ΑΤΜ. Σε κάθε περίπτωση εάν δεν πραγματοποιηθούν οι
πληρωμές, δεν θα οφείλεται τόκος υπερημερίας.

Αν υπάρξουν καθυστερήσεις σε πληρωμές προς το Δημόσιο ή σε τράπεζες στο
πλαίσιο ρυθμισμένων δόσεων, θα υπάρχει απώλεια της ρύθμισης;

Οι πληρωμές αυτές θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω web banking,
phone banking, ή από τα ΑΤΜ. Σε κάθε περίπτωση εάν δεν πραγματοποιηθούν οι
πληρωμές, δεν θα υπάρχει απώλεια της ρύθμισης.

Κινδυνεύω να χάσω το ασφαλιστήριο μου συμβόλαιο (ασφάλιση αυτοκινήτου,
συμβόλαια υγείας);

Οι πληρωμές αυτές θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω web banking,
phone banking, ή από τα ΑΤΜ.

Πώς θα μπορέσω να στείλω έμβασμα στο εξωτερικό (έμβασμα σε φοιτητές,
χρήματα για λόγους υγείας);

Για αυτή την περίπτωση αρμόδια θα είναι η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών
Συναλλαγών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Οι πιστωτικές κάρτες ξένων τραπεζών θα χρησιμοποιούνται κανονικά;

Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες ξένων τραπεζών εφόσον έχουν εκδοθεί στο
εξωτερικό θα χρησιμοποιούνται κανονικά. Για πιστωτικές και χρεωστικές
κάρτες ξένων τραπεζών που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα ισχύει ό,τι και για
τις κάρτες των Ελληνικών τραπεζών.

Οι συντάξεις θα καταβληθούν κανονικά; Θα μπορέσω να πάρω τα χρήματά μου;

Οι συντάξεις θα πιστώνονται κανονικά στους λογαριασμούς. Οι αναλήψεις θα
γίνονται με βάση το ημερήσιο όριο.

Η μισθοδοσία θα καταβάλλεται κανονικά;

Ναι, εφόσον ο εργοδότης καταβάλλει τη μισθοδοσία με ηλεκτρονικό τρόπο.

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

1800000 λόγοι για να πάμε σήμερα στα ΠροπύλαιαΛίγες μέρες πριν σαλπάρουμε για να συναντήσουμε τον αποκλεισμένο λαό της Γάζας, σας προσκαλούμε στη μεγάλη μας Εκδήλωση - Συναυλία αλληλεγγύης της Πρωτοβουλίας "Ένα Καράβι για τη Γάζα"- Στόλος της Ελευθερίας ΙΙΙ

Το ταξίδι βασίζεται στην σκληρή δουλειά και την αποφασιστικότητα ανθρώπων απ' όλον τον κόσμο, που τους ενώνει η αλληλεγγύη και τους δυναμώνει το πείσμα των Παλαιστινίων. Βασίζεται όμως και στην αλληλεγγύη ομάδων και ατόμων που προσφέρουν, με όποιον τρόπο μπορούν, από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

Με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εδώ, στη χώρα μας, μπορούμε παράλληλα να μη ξεχνάμε τα προβλήματα της κατοχής και του πολέμου στην περιοχή μας.

Προσκαλούμε κάθε άνθρωπο να στηρίξει και αυτό το ταξίδι που, με πενιχρά μέσα, επιχειρεί να υψώσει τη φωνή κατά της κατοχής, κατά του αποκλεισμού, κατά του σύγχρονου απαρτχάιντ και κατά της μεγαλύτερης ανοιχτής φυλακής στον κόσμο, στην Λωρίδα της Γάζας, όπου ζουν φυλακισμένοι πάνω από 1.800.000 άνθρωποι.

Γιατί μόνο εκεί μπορούμε να στηριζόμαστε. Στην αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και των λαών.


Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:

Γεια σου Τάκη (Σπυριδούλα& Δ.Πουλικάκος)

Κάτω από το Δένδρο

Μάρθα Φριντζήλα & Π. Τσεβάς

Στάθης Δρογώσης

Κώστας Παρίσσης & Νίκος
Γιούσεφ (Υπόγεια Ρεύματα)

ALPHA BANG

Φράξια

Radio sol

Νατάσα Παπαδοπούλου-Τζαβέλα

Δημήτρης Καρούσος

DJ HUMANO


Μάνια Παπαδημητρίου: Μονόλογοι από τη Γάζα

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί:

Μάρω Αγρίτη,
Μανώλης Γιούργος,
Μάνος Καπερώνης,
Μάτα Καστρησίου,
Αθηνά Κεφαλά
Σέβη Στάικου
Άννα Χατζησοφιά

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου στα Προπύλαια, από τις 7.μμ

Τετάρτη 17 Ιουνίου, 7 το απόγευμα. Η "Κούπα του Πτολεμαίου" πάει στο Μουσείο

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα
στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 
(Τριπόδων 23, Πλάκα -κοντά στο Μετρό Ακρόπολη)  
θα γίνει η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου του  
Κώστα Στοφόρου  
"Η κούπα του Πτολεμαίου- Περιπέτεια στο Πόρτο Ράφτη"
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιπτάμενο Κάστρο
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
-Η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) 
Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή
-Η αρχαιολόγος και συγγραφέας 
Εύη Πίνη 

Τη συζήτηση θα συντονίσει 
η Ντίνα Σαρακηνού (literature.gr) 
Αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός  
Ολύνα Ξενοπούλου
Τραγούδια που ...ακούγονται στο βιβλίο θα ερμηνεύσουν ζωντανά 
ο Τάκης Παπαδόπουλος και ο Νίκος Νικολάου.

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

Πρώτη παρουσίαση της "Κούπας του Πτολεμαίου": Τετάρτη 17 Ιουνίου

 
Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα
στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 
(Τριπόδων 23, Πλάκα -κοντά στο Μετρό Ακρόπολη)  
 
θα γίνει η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου του  
Κώστα Στοφόρου  
"Η κούπα του Πτολεμαίου- Περιπέτεια στο Πόρτο Ράφτη"
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιπτάμενο Κάστρο
 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
-Η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) 
Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή
-Η αρχαιολόγος και συγγραφέας 
Εύη Πίνη 

Τη συζήτηση θα συντονίσει 
η Ντίνα Σαρακηνού (literature.gr
 
Αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός  
Ολύνα Ξενοπούλου
Τραγούδια που ...ακούγονται στο βιβλίο θα ερμηνεύσουν ζωντανά 
ο Τάκης Παπαδόπουλος και ο Νίκος Νικολάου.