Διακοπές!

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

Πάρτυ στον Μαύρο Γάτο!


Ίσως έχετε πάει, ίσως έχετε περάσει απέξω... Στον πεζόδρομο της Κωλλέτη, γωνία με Μπόταση στα Εξάρχεια, δυο βήματα από την πλατεία Κάνιγγος ένας Μαύρος Γάτος έριξε άγκυρα για να μείνει. Ωραίος χώρος, με μεγάλη μπάρα, καταπληκτική μουσική και καθαρά ποτά... Δημιουργός του ένας Καστελλλιώτης, ο Μάκης Τσακρής.
Εκεί, την Πέμπτη το βραδάκι, μετά τις 9, με πρωτοβουλία του Προοδευτικού Συλλόγου Τα Καστέλλια θα βρεθούμε Καστελλιώτες και φίλοι... Είναι η αρχή τακτικών συναντήσεων, που ελπίζουμε να καταλήξουν σε... πάρτυ!


Αντιγράφω από το Athens Magazine:

Ο Μαύ­ρος jazz γά­τος...
Α­φί­χθη... στα Ε­ξάρ­χεια και θα α­πο­τε­λέ­σει το μι­κρό πα­ρά­δει­σο των ο­πα­δών της Jazz και των blues. Στο café-bar Μαύ­ρος Γά­τος κυ­ριαρ­χεί η τε­ρά­στια, ξύ­λι­νη μπά­ρα ό­που θα πα­ραγ­γεί­λεις τα πιο κλα­σι­κά old fashioned cocktails αλ­λά και κά­ποιο α­πό τα πολλά malts και bourbons που... συ­χνά­ζουν ε­δώ. Ανα­μέ­νο­νται lives με ανά­λο­γο μου­σι­κό ύ­φος ( α­κό­μα δεν έ­χου­με σα­φή η­με­ρο­μη­νί­α μιας και μό­λις ά­νοι­ξε τις πόρ­τες του). Υ­πάρ­χουν και κρύ­α πιά­τα. Κα­θη­με­ρι­νά α­πό τις 10:00.Τι­μή ποτού €6.

Μαύρος Γάτος

(Κω­λέτ­τη 40-42 & Μπο­τά­ση, Ε­ξάρ­χεια, τηλ. 210 3800518)

Στη φωτογραφία: Ο Μάκης Τσακρής με τον γραμματέα του Συλλόγου Παναγιώτη Παπανικολάου στον Μαύρο Γάτο

Δεν υπάρχουν σχόλια: