Διακοπές!

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Η Διαμαντοπούλου κερνά, ο Σημίτης πίνει: Ποιός πληρώνει το λογαριασμό;

Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει!
Απίστευτο κι όμως αληθινό: Την ώρα που για τους συμβασιούχους εργαζόμενους του ΙΔΕΚΕ δεν υπάρχουν χρήματα, η υπουργός Παιδείας χαρίζει 225.000 ευρώ στον κύριο Σημίτη! Και μάλιστα 2 μόλις μέρες πριν φύγει το 2009!!!
Είναι και η μόνη σημαντική απόφαση που μπόρεσε να πάρει η υπουργός με τους 46 συμβούλους τις 100 μέρες που κυβερνά...
Παλιός αμαρτωλός νόμος του 2007 προβλέπει επιχορήγηση για όλα τα ιδρύματα πρώην πρωθυπουργών (!!!) Μετά από όσα πρόσφεραν στον τόπο να μην τους δίνουμε και το κατιτίς για τα γεράματά τους;
Γιατί άραγε το ΠΑΣΟΚ δεν άλλαξε το νόμο, παρά έσπευσε -εν μέσω οικονομικής κρίσης και ενώ μας καλούν να σφίξουμε το ζωνάρι όσο δεν παίρνει άλλο- να χαρζιλικώσει τον Σημίτη;
Υπάρχει καμιά ντροπή;

Διαβάζω:
Προπαραμονή πρωτοχρονιάς η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου υπέγραψε απόφαση με την οποία απ τα ταμεία του υπ. Παιδείας θα χορηγηθεί στο Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη, το ποσό των 225.000,00 ευρώ.Το esos.gr αποκαλύπτει την απόφαση της κ. Διαμαντοπούλου την οποία συνυπογράφει ο υφυπουργός Οικονομίας κ. Σαχινίδης, η οποία έχει ως εξής:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμισης θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3752/2009 «τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/2009).
2. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομικών «καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΠΔ 63/2005/τ. 98Α΄).
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 225.000,00 € στον ΚΑ Ε 2519 του Φ. 19−120, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2009 την ετήσια κρατική επιχορήγηση του «Ιδρύματος Κωνσταντί−
νου Σημίτη» (άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3577/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3752/2009) στο ποσό των ευρώ (225.000 €) σε βάρος του ΚΑΕ 2519 του Φ. 19−120.
Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης, όπως αυτά
προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, ποσοστά διάθεσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Γειά σας κορόιδα!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: