Διακοπές!

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Κλείνουν τα μαγειρεία στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης...

Επειδή σε πολλές δύσκολες καταστάσεις με τα παιδιά έχω πάντα εξυπηρετηθεί άψογα στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης αλλά και επειδή ως πατέρας αλλά και άνθρωπος έχω ασχοληθεί  με τέτοια θέματα ένιωσα μεγάλη θλίψη με τα όσα διάβασα στο Halandri Pedia

Δεν με ενδιαφέρει κανένα "πρωτογενές πλεόνασμα" που συγκεντρώνεται με διάλυση της παιδείας και της υγείας.

Δεν με ενδιαφέρει κανένας στόχος που για να εξυπηρετηθεί πληρώνουν τα παιδιά

Διαβάστε το δημοσίευμα:

 

Κλείνουν τα μαγειρεία στο Παίδων Πεντέλης ! Θα φέρνουν φαγητό για τα παιδιά από το ...Σισμανόγλειο

Τα μαγειρεία του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης είναι υποδειγματικά, ίσως τα καλύτερα από άποψη υποδομής και λειτουργίας. Κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστούμε πως οι ασθενείς που σιτίζονται είναι μικρά παιδιά με ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες.

Έτσι λοιπόν ενώ το Νοσοκομείο, που εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες παιδιά των γύρω περιοχών, ζητούσε την επί πλέον αναβάθμιση του από το υπ. Υγείας και τον κ. Κοντοζαμάνη, ήρθε η απόφαση κλεισίματος των μεγειρείων και η απόσπαση όλου του προσωπικού και των σχετικών πιστώσεων, στο Σισμανόγλειο.
Κανένα ενδιαφέρον για τις ιδιαιτερότητες της διατροφικής αγωγής των παιδιών, τις ανάγκες των εργαζομένων, τις ολοκληρωμένες και οργανωμένες λειτουργίες ενός Νοσοκομείου. Αλήθεια, με ποια υποδομή τα μαγειρεία του Σισμανογλείου θα ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες των διατροφικών αναγκών των μικρών παιδιών του νοσοκομείου «Παίδων Πεντέλης»;
 
Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων τονίζουν: "Η απάντηση πρέπει είναι μία και άμεση. Κανένα κλείσιμο τμήματος του Νοσοκομείου Παίδων, καμιά μεταφορά προσωπικού!"
 
Δείτε το έγγραφο της  ΑΠΟΦΑΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αθήνα 12-3-2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ                              Αριθ. Πρωτ. 6527
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3,
Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα
Πληροφορίες: K. ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνο: 213 – 20 10 570
FAX: 213 – 20 10 471

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-04-2005), «Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 3, §1α του Ν. 3527/2007.
2. Το Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2-3-2001), «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».
3. Την απόφαση του Διοικητή Β ΔΥΠΕ, ΦΕΚ 489/1804/2006, §3 «Σύσταση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας».
4. Το Νόμο υπ’ αρ. 3861 (ΦΕΚ112/τεύχος Α/13-7-2010) που αφορά στην «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Τα υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 11262/16-10-2012 και 11603/23-10-2012 έγγραφα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης με θέμα «Έγκριση επιπλέον ποσού 134.427,00 € για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου ανακατασκευής των μαγειρείων».
6. Την από 4-10-2012 Συνεδρίασης με αριθμό Πρακτικού 28, Θέμα 46/28 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης με θέμα «Έγκριση επιπλέον ποσού 134.427,00 € για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου ανακατασκευής των μαγειρείων».
7. Το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 31291 από 19-12-2013 έγγραφο της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Διαβίβαση Πρακτικού Επιτροπής για την αποτελεσματικότερη και παραγωγικότερη λειτουργία των Μαγειρείων των Νοσοκομείων της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής» προς το Διοικητή της 1ης Υ.Πε. Αττικής.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάληψη της σίτισης του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης από το Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής από 1-9-2014 με παράλληλη απόσπαση του προσωπικού των Μαγειρείων καθώς και των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Με στοιχεία από:  
http://sismanoglio.blogspot.gr 
http://flemig-hospital.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: