Διακοπές!

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Βενιζέλος: Όχι φόροι στο λογαριασμό της ΔΕΗ!!!


"Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλη ή φόρους και ιδίως φόρους διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες και δεν μπορείς να συνδέεις την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων…"


Ευάγγελος Βενιζέλος 23/06/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: