Διακοπές!

Τρίτη, 29 Απριλίου 2008

Το νερό

"Το νερό και η σημασία του για την κτηνοτροφία και τον άνθρωπο". Το βιβλίο -έργο ζωής του πατέρα μου Ευθύμιου Στοφόρου, καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει. Το έργο ανέλαβαν αξιόλογοι συνάδελφοί του και το ολοκλήρωσαν με επιτυχία. Κυκλοφόρησε πριν από 2 1/2 χρόνια, αθόρυβα. ¨Οταν ο πατέρας μου μιλούσε για το πρόβλημα του νερού πριν από μια δεκαετία, οι δυσοίωνες "προφητείες" του έμοιαζαν μακρινές. Οι πρακτικές λύσεις που θα συνέβαλαν στην ορθολογική χρήση των υδάτινων αποθεμάτων, άφησαν -προφανώς- αδιάφορους αρμόδιους και αναρμόδιους. Τώρα που πήγα το Πάσχα στο αγαπημένο του χωριό, ένιωσα την ανάγκη να γράψω γι' αυτό το έργο που τόσο αγάπησε και η υποδοχή του μάλλον θα τον είχε πικράνει. Επείδή πολλά θα ακουστούν για το νερό, αξίζει νομίζω να του ρίξετε μια ματιά. (Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σταμούλη)


Τι περιλαμβάνει το βιβλίο


Η κατανόηση της τεράστιας σημασίας της παρουσίας του νερού στη Γη, αναμφίβολα βρίσκεται, άγνωστο από πότε ακριβώς, σε διαρκή εξέλιξη, χαρακτηριζόμενη ωστόσο, από ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός. Αυτό αφορά στην εγγράφως τεκμηριωμένη από την αρχαιότητα αποδοχή της μοναδικής και καθοριστικής συμμετοχής του νερού στην ύπαρξη της ζωής. [...] Η ακριβής καταγραφή της συσσωρευθείσας γνώσης, με την έννοια των δημοσιευμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι ευχερής. Τούτο οφείλεται όχι μόνο στον τεράστιο αριθμό τους, αλλά κυρίως στην αδυναμία συγκρίσεώς τους επειδή προέρχονται από διαφορετικούς πειραματικούς σχεδιασμούς και εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών. Καθίσταται δε η καταγραφή αυτή ιδιαίτερα δυσχερής όταν αποσκοπεί στην εκλαϊκευμένη απόδοση των επιστημονικών ευρημάτων κατά την αναγκαία εφαρμογή τους στην πράξη. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο εκείνο που καθιστά μοναδικό στο είδος του το παρόν σύγγραμμα. Με απλότητα εκφραστική, αλλά και αυστηρή σαφήνεια παρέχεται η δυνατότητα σε ένα ευρύτατο φάσμα αναγνωστών (φοιτητές, επιστήμονες, παραγωγούς) όχι μόνο να κατανοήσουν τη σημασία του νερού στην πράξη, αλλά και να εφαρμόσουν με ακρίβεια και ευχέρεια τους υποδεικνυόμενους τρόπους διαχείρισης του νερού σε όλους τους τύπους των εκτροφών όλων των αγροτικών ζώων. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: