Διακοπές!

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Και την επόμενη χρονιά χωρίς βιβλία τα σχολεία ;


Το διάβασα σήμερα στο http://halandripedia.blogspot.com


Και την επόμενη χρονιά χωρίς βιβλία τα σχολεία ; (ο "Αργός Θάνατος της Δημόσιας Παιδείας";)


Ο κίνδυνος να μην σταλούν και την επόμενη σχολική χρονιά τα βιβλία στα σχολεία είναι ορατός.

Κι αυτό διότι ο ανοιχτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την πρρομήθεια χαρτιού, προυπολογισμού 15,5 εκ ευρώ, για την εκτύπωση των σχολικών βιβλίων, κηρύχθηκε άγονος.
Έτσι με το αιτιολογικό «τον επείγοντα χαρακτήρα της προμήθειας εκτυπωτικού χάρτου για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων του σχολικού έτους 2012-13, δεδομένου ότι η ελάχιστη καθυστέρηση στην παραγωγή, εκτύπωση και συνακόλουθα διανομή έστω και μέρους των σχολικών βιβλίων, τα οποία είναι όλα ουσιώδη και απαραίτητα στην σχολική ζωή, θα δημιουργήσει μείζον και ουσιώδες πρόβλημα στην εκπαιδευτική διαδικασία» αποφασίστηκε μετά τον άγονο διαγωνισμό, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.

Ειδικότερα κατά τον ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, υποβλήθηκαν τρεις προσφορές εκ των οποίων η μία κρίθηκε απαράδεκτη κατά των έλεγχο των τυπικών προσόντων και των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με την διακήρυξη και το νόμο. Ο αποκλεισθείς δεν αμφισβήτησε τον αποκλεισμό του.

Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές των δύο εναπομεινάντων προσφερόντων, όμως κατά τον έλεγχο τους διαπιστώθηκε ότι οι οικονομικές προσφορές και των δύο προσφερόντων υπερέβαιναν την προϋπολογιζόμενη μέγιστη εκτιμώμενη συνολική δαπάνη της διακήρυξης για την υλοποίηση της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ως εκ τούτου αποκλείσθηκαν υποχρεωτικά ως απαράδεκτες.
Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού απέβη άγονο.

Έτσι αποφασίστηκε μετά τον άγονο διαγωνισμό, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.

Αποφασίστηκε επίσης στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης να κληθούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι υπέβαλαν προσφορές, στο πλαίσιο του προηγηθέντος άγονου ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού.

Πηγή: esos


Halandri Pedia Σχόλιο :

Ο "Αργός Θάνατος της Δημόσιας Παιδείας";

- Όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, της "προβληματικής δημόσια διοίκησης", πως κατάφερναν να έχουν τα σχολεία πάντα βιβλία, έστω με ελλείψεις και καθυστερήσεις;

- Γιατί μόλις τα δυο τελευταία χρόνια, που μας εντάξανε στο μνημονιακό καθεστώς "αναμόρφωσης" της Παιδείας, παρουσιάστηκαν όλες αυτές οι "γραφειοκρατικές" δυσκολίες και το θέμα της ΔΩΡΕΑΝ παροχής σχολικών βιβλίων, έχει καταντήσει αμφισβητούμενο;

- Γιατι ενώ πληρώνουμε υπερβολικά περισσότερους φόρους, δεν προσφέρονται πλέον ούτε τα στοιχειώδη;

- Γιατί παρότι το κόστος των διαγωνισμών, των υλικών κλπ, έχει εκτοξευθεί συγκριτικά με άλλες χρονιές, το υπ. Παιδείας δεν μπορεί να παρέχει τουλάχιστον τα σχολικά βιβλία, τα οποία έχουν ήδη πληρωθεί;

- Δεν οδηγούν όλα αυτά σε μια σταδιακή υποβάθμιση την δημόσια εκπαίδευση;
Δεν την οδηγούν σε έναν "Αργό Θάνατο";...

Δεν υπάρχουν σχόλια: