Διακοπές!

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Που πήγαν οι θέσεις εργασίας; 2

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης κ. Λέντζας ενώ διδάσκει στο μάθημα "Κατάρτιση προκηρύξεων" (στο πλαίσιο ...Καλών Πρακτικών του 2012!!!) -αν σας πάρουν είδηση, απλώς τις ...αλλάζετε! 

Μετά το θόρυβο και την "εξαφάνιση" της προκήρυξης, ανακάλυψαν ... προβλήματα στο περιεχόμενό της!!! Διαβάστε το τι έγινε εδώ

Ομολογία ανικανότητας και προχειρότητας από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ:

Προσωρινή διακοπή της πρόσβασης στις προκηρύξεις λόγω προβλήματος στο περιεχόμενό τους.
Η ανάρτηση θα επαναληφθεί με επικαιροποιημένες ημερομηνίες. 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους για θέσεις
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ:
(α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων
και
        (β) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων


Δεν υπάρχουν σχόλια: