Διακοπές!

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Go for Prague ... Go for life and voluntary experience


Μια μοναδική ευκαιρία για να ζήσετε ένα χρόνο στη μαγική Πράγα (σιγά μη φύγετε μετά!) Το διάβασα στο μπλογκ της Αντιγόνης Κατσαδήμα και θέλησα να το μοιραστώ μαζί σας... Μήπως είναι μια ευκαιρία να αφήσετε μερικά πράγματα πίσω σας...
Decko Nachod is in the position of regional coordinator in the field of youth project, non-formal education of children and youth, cooperation with youth clubs, NGO, schools, Romany comunity center and other projects.
Decko has 5 units :
art craft unit, dance unit, outdoor activities unit,
socioscientific unit, mother care unit.
They are looking for 11 volunteers:

F.e. Volunteers at community schools and Youth centres: is planned for 4 hosting organisations 4 volunteers (project for 10 months - flexible to 12, starts on 1.9.2010)
We cooperate with some schools in our region their program is aimed at a development of the community life. Those schools and centres have a wide after schools activities and good example work with children with special needs. Work with children on the position an assistant of leader in leisure activities - after school activities, language activities, sport activities, school trips. To assist to disable student during school and after school time, especially during sport activities.
Cooperation on the occasional projects of our organization, especially
during after school activities, trainings for youth leaders , summer camps
etc.
Creating a project on his/her own, bringing new ideas.

Ακόμη:
-Volunteer for art crafts: for 1volunteer (project for 12 months, starts on 1.8.2010)Work with children (6-14) and youth groups in art and graphic, decorating,creating posters, ceramics under the leadership of a specialist in art
education, design.

-Volunteer in mother care center: for 1 volunteer (project for 12 months,starts on 1.9.2010) Work with children(1,5-4) and mothers with groups in art and graphic, decorating, ceramics under the leadership of a specialist in art education, design, dance and music, language lessons, gym lessons.
Work on spontaneos, occasional events and summer camps.

-Volunteer for dance activities: for 1 volunteer (project for 12 months,starts on 1.8.2010)Work with children (6-14) and youth groups in modern dance and music under the leadership of a specialist .

-Volunteer for outdoor activities: for 1 volunteer (project for 12 months, starts on 1.8.2010) Work with children (6-14) and youth groups on outdoor activities for example hiking, climbing, canoeing, jugglery, sport shooting and other
non-formal activities under the leadership of a specialist.

-Volunteer in mini ZOO and handy craft: for 1 volunteer (project for 12 months, starts on 1.8.2010)Volunteer will work in Mini ZOO. The most important task is to care of animals (monkeys, snakes), cleaning their environment, feeding. MiniZOO is opened daily afternoon for public, mornings we follow the booking from schools, on Sunday afternoon from 2 to 4 PM.

-Volunteer in Romany Community Centre: for 2 volunteers (project for 10 months - flexible to 12, starts on 1.9.2010)Inter cultural teaching during the work in a Romany Community Centre and taking part in volunteering activities realizing actions with young Romanies.

Περισσότερες πληροφορίες και όλες τις θέσεις που προσφέρονται θα τις βρείτε στον ιστότοπο της Αντιγόνης: http://lego4.blogspot.com/2010/03/go-for-prague-go-for-life-and-voluntary.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: