Διακοπές!

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2008

Οι τρίτεκνοι προς τον Διοικητή του ΟΓΑ

Προς τον Διοικητή του ΟΓΑ, κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο

"Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Λάβαμε πρόσφατα ένα έντυπο από τον ΟΓΑ με τίτλο ‘’Παροχές, μέτρα και υποστηρικτικές δράσεις για τις τρίτεκνες οικογένειες’’. Όπως αναγράφεται στον πρόλογό του, σκοπό έχει να ενημερώσει τις τρίτεκνες οικογένειες για τις χορηγούμενες από τον ΟΓΑ παροχές. Μάλιστα για την δημιουργία του ζητήσατε και την συνδρομή των κυβερνητικών φορέων.
Αν ενθυμείσθε στο Γραφείο σας,29-11-07 αλλά και σε μεταγενέστερη επικοινωνία μας μαζί σας, μας είχατε ενημερώσει ότι θα συμμετείχαμε σε επιτροπή υπό τον ΟΓΑ που θα αναζητούσε και θα κωδικοποιούσε τα δικαιώματα-παροχές στις τρίτεκνες οικογένειες και ελπίζαμε επιτέλους να μάθουμε το σύνολο των παροχών που η Πολιτεία δίνει σε τριτέκνους και πολυτέκνους. Ουδεμία εκ τότε ενημέρωση-πρόσκληση είχαμε. Αντί αυτής λάβαμε το προαναφερόμενο έντυπο το οποίο όμως δυστυχώς δεν είναι πλήρες και έχει αρκετές ανακρίβειες και ‘’ηθελημένες’’ παραλείψεις-γενικεύσεις. πχ Ο ΟΓΑ δεν παρέχει όλες τις παροχές που αναφέρονται στο έντυπο, Τα ποσοστά για Σχολές ΕΛ.ΑΣ είναι 4% και όχι 12%,Για τις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού 3% αντί για 10%,Το πολυτεκνικό επίδομα δεν το λαμβάνει το 3ο τέκνο που είναι κάτω των 6 ετών, Δεν αποδίδεται όλο το ποσό των Τελών Ταξινομήσεως για τα αυτοκίνητα κλπ.
Η ενημέρωση στην οποία στοχεύατε με την αποστολή αυτού του εντύπου σύγχυση δημιουργεί παρά ενημερώνει.
Πιστεύουμε ότι αν υπήρχε συνεργασία τότε το κόστος θα ήταν μικρότερο, θα ήταν πληρέστερη η ενημέρωση και καθολική.
Για ενημέρωσή σας οι σύλλογοι ενημερώνονται συχνά για τις ‘’παροχές’’ που έχουν θεσπισθεί για τους γονείς με τρία τέκνα, με ενημερωτικό αναλυτικό οδηγό καθώς και αντίστοιχο συνοπτικό οδηγό.
Εκφράζουμε την λύπη μας γι την ενέργειά σας αυτή και ελπίζουμε για μια ακόμη φορά σε μια πραγματική συνεργασία προς όφελος των γονέων με τρία τέκνα και όχι μόνο..."

Έδεσσα, 29 Σεπτεμβρίου
Πανελλήνια Επιτροπή Αγώνα Τριτέκνων Οικογενειών
e-mail: triteknoi_pea@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: