Διακοπές!

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008

Νέα απειλή για το Χαλάνδρι

Χαλάνδρι 3 / 12 / 2007
Πρόταση τοπικού δημοψηφίσματος
σχετικά με την σχεδιαζόμενη μετεγκατάσταση
των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών
στην περιοχή του Νομισματοκοπείου.

Προς τους
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμαρχο, Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων,
Δημοτικούς Συμβούλους Χαλανδρίου.

Είναι γνωστό ότι, με την απόφαση της διυπουργικής επιτροπής στις 2/8/07, ανακοινώθηκε η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών στην πόλη μας και η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων 55000 τ.μ, σε έκταση 30 στρεμμάτων στην περιοχή του Νομισματοκοπείου. Σε περίπτωση υλοποίησης αυτών των σχεδίων, είναι προφανές ότι θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η πόλη, το φυσικό περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της.
Παρά τις επίμονες προσπάθειές μας, η διοίκηση του δήμου αρνείται μέχρι σήμερα να φέρει προς συζήτηση το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ μαθαίνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την ανάδειξη του τεχνικού συμβούλου του έργου.
Πιστεύουμε ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πάρει τελεσίδικες αποφάσεις - που θα υπονομεύσουν το μέλλον της πόλης και των κατοίκων της - ερήμην τους. Κανείς, ούτε ο δήμαρχος κ Ζαφειρόπουλος, δεν έχει την ηθική νομιμοποίηση να χειρίζεται εν κρυπτώ και εν αγνοία των δημοτών, του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο ακόμη και της παράταξής του, ένα τόσο σημαντικό θέμα για την πόλη μας.
Πιστεύουμε ότι οι μόνοι αρμόδιοι να κρίνουν και να αποφασίσουν για το θέμα της μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, την οικοδόμηση ενός από τους τελευταίους ελεύθερους χώρους στην πόλη, τις κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και για τα λεγόμενα «αντισταθμιστικά» οφέλη, που υπόσχεται ο κ. δήμαρχος, είναι οι κάτοικοι αυτής της πόλης.
Σύμφωνα με τη δυνατότητα που μας δίνει το άρθρο 216 του νέου δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, ζητούμε την διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος ώστε να εκφραστεί η πραγματική θέληση των δημοτών του Χαλανδρίου, μετά από μια δημοκρατική διαδικασία αναλυτικής εξήγησης των θέσεων, τόσο των υποστηρικτών όσο και των πολέμιων αυτής της επιλογής.
Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε με τεκμηριωμένες απόψεις και επιχειρήματα σε έναν οργανωμένο δημόσιο διάλογο και να αποδείξουμε σε κάθε καλόπιστο συμπολίτη, ότι μπορεί να υπάρξει και άλλη προοπτική αξιοποίησης των 30 στρεμμάτων του Νομισματοκοπείου προς όφελος της πόλης. Ευελπιστούμε ότι ο κ Ζαφειρόπουλος και η παράταξή του θα έχουν την δημοκρατική ευαισθησία να θέσουν τις επιλογές τους στην κρίση όλων και δεν θα κρυφτούν πίσω από την πλειοψηφία που διαθέτουν, ελέω εκλογικού νόμου, στο δημοτικό συμβούλιο.
Υπενθυμίζουμε ότι στην παράγραφο 1 του άρθρου 216 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, προβλέπεται ότι:
«οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, προκειμένου να λάβουν απόφαση για σοβαρά θέματα που ανήκουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους, μπορούν να διεξάγουν τοπικό δημοψήφισμα, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος.»
Όπως σαφώς ορίζεται στην παράγραφο 6 το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, είναι δεσμευτικό για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 :
«Το τοπικό δημοψήφισμα διεξάγεται μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα διεξαγωγής αυτού και προσδιορίζεται το ερώτημα που πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία, η ημερομηνία διεξαγωγής του και το ύψος της δαπάνης που θα προκληθεί. Με την ίδια απόφαση το συμβούλιο ορίζει ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από αιρετούς και υπαλλήλους, αρμόδια για την οργάνωση διεξαγωγής του δημοψηφίσματος.»
Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου επισημαίνεται ότι:
«Τοπικό δημοψήφισμα διεξάγεται, επίσης, μετά από αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των δημοτών για την ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και μετά από αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των εκλογέων τοπικού διαμερίσματος για την προσάρτησή του σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα. Στην αίτηση αναγράφεται το υπό ψηφοφορία θέμα και τίθενται οι υπογραφές των δημοτών.
Στην περίπτωση αυτή το συμβούλιο του Δήμου ή της Κοινότητας μέσα σε έναν (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης υποχρεούται να προβεί στην προκήρυξη του δημοψηφίσματος».

Θεωρούμε ότι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για ένα τόσο σοβαρό θέμα αποτελεί δημοκρατική επιταγή για το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και όλων των πολιτών του Χαλανδρίου. Με την βεβαιότητα ότι όλες οι δημοτικές παρατάξεις θα συμβάλλουν αποφασιστικά, τόσο στην υιοθέτηση του αιτήματος που σήμερα καταθέτουμε, όσο και στην ουσιαστική προετοιμασία του με στόχο την μεγάλη συμμετοχή των πολιτών του Χαλανδρίου σε αυτό, καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την άμεση διενέργεια του δημοψηφίσματος.
Γιώργος Λιερός, Σίμος Ρούσσος
Δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «αντίΣΤαΣΗ με τους Πολίτες του Χαλανδρίου»

Δεν υπάρχουν σχόλια: