Διακοπές!

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2008

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής αντίθετος στη μεταφορά του υπουργείου Οικονομικών

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην συνεδρίαση στις 13 Φεβρ. αφιέρωσε πλέον των δύο ωρών, στην διεξοδική αναλυτική εξέταση πρό ημερησίας διατάξεως, του γνωστού θέματος της σχεδιαζόμενης καταστροφής του μοναδικού μεγάλου ελεύθερου χώρου δίπλα στο Νομισματοκοπείο, μετά από πρόταση του δημ. συμβούλου Ανδρέα Γκιζιώτη. Παρόντες 25 από τους 27 δημ. συμβούλους. Αποφασίστηκε η αποδοχή ψηφίσματος με ψήφους 22 και αρνήθηκαν την ψήφισή του μόνο τρείς ! Το Ψήφισμα αφορά την γενικευμένη απόρριψη κάθε σχεδίου ή προσπάθειας μείωσης ή αλλοίωσης της σημερινής υφιστάμενης κατάστασης για οιονδήποτε σκοπό και την διαφύλαξη της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων.
Αποφασίστηκε ο δήμαρχος κ. Γιαννακόπουλος να μεριμνήσει να οριστεί συνάντηση των δημάρχων των γειτονικών δήμων, με στόχο να χαραχτεί κοινήγραμμή αντιμετώπισης των συναφών θεμάτων.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ.
Τό Δημ. Συμβούλιο υιοθέτησε πρόταση όπως παράλληλα κινητοποιηθούν οι Πολίτες τόσο με τους Φορείς τους, Συλλόγους κλπ, όσο και ατομικά σαν ενεργοί Πολίτες. Γι αυτό ζήτησαν από τον πρόεδρο του Συλλόγου κατοίκων Τσακού κ. Σαββίδη που έχει ήδη παρουσιάσει επαινετή δράση στο θέμα και ενημέρωσε πλήρως το Δημοτικό Συμβούλιο, να συνεχίσει την οργάνωση της κοινής δράσης των Πολιτών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ -- ΩΡΑ 6.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ,
Β' ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής στην οδό Μπουμπουλίνας
Για την κοινή συνάντηση όλων όσων επιθυμούν να συμβάλλουν με τις γνώσεις, εμπειρία και απλά με το χρόνο τους, στην επιτυχία εφαρμογής του Ψηφίσματος. Σας παρακαλούμε λοιπόν να προγραμματίσετε την παρουσία σας , ενημερώνοντας και καλώντας τους φίλους σας να έλθουν μαζί σας, για να δώσομε ένα ζωντανό ΠΑΡΟΝ στην ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ να προστατεύσομε και να διαφυλάξομε την ποιότητα ζωής για μάς και για τα παιδιά μας. Η Επιτροπή είναι ανοιχτή χωρίς αριθμητικό περιορισμό και εκεί θα συναποφασίσομε το πρόγραμμα και τρόπους παρέμβασής μας.
Για πληροφορίες / διευκρινήσεις τηλεφωνείστε 210-65 44 045 / 6979 87 78 78 κ. Αντωνιάδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: