Διακοπές!

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Οι απαγορεύσεις και ο Στέλιος Ξεφλούδας
«…ζούμε με απαγορεύσεις, διαταγές, εντολές, κανόνες, νόμους και προφήτες κάτου απ’ το άγρυπνο βλέμμα κάθε εξουσίας που ενεργεί και αποφασίζει «υπεράνω πάσης υποψίας».
Ας μη φανεί λοιπόν παράξενο, ότι, από τότε που ο Θεός είπε στα πλάσματά του «ου κλέψεις, ου φονεύσεις, ου μοιχεύσεις», ακολούθησαν πλήθος απαγορεύσεις που συνεχώς πληθαίνουν: Απαγορεύεται η είσοδος, η έξοδος, «το πτύειν», «το καπνίζειν», η διέλευση και στάθμευση τροχοφόρων, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ελευθερία, η ειρήνη, η ευτυχία, απαγορεύεται να είσαι άνθρωπος…»
Στέλιος Ξεφλούδας, Ο άνθρωπος και ο πόλεμος χωρίς μύθο, 1977

Εμείς ενάντια σε κάθε είδους απαγορεύσεις οργανώνουμε τον Γ Διαγωνισμό Διηγήματος με θέμα Καπνός...

Δεν υπάρχουν σχόλια: