Διακοπές!

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

Σημαντικό συνέδριο για την κακοποίηση του παιδιού

4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο
Θέμα «Κακοποίηση Παιδιού και Ψυχικό Τραύμα:
Σύγχρονες δυνατότητες ανίχνευσης, αντιμετώπισης και πρόληψης»


18 - 20 Δεκεμβρίου 2008
Αµφιθέατρο 9,84 Δήµου Αθηναίων,
Πειραιώς 100, Τεχνόπολις, Γκάζι

Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρία Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης

σε συνεργασία
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ
ΜΚΟ Αλληλεγγύη


Υποστήριξη:
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝΕίσοδος Ελεύθερη
Θα δοθεί Υλικό Ευαισθητοποίησης & Βεβαίωση Παρακολούθησης


Αγαπητοί συνεργάτες,


Είναι πολλαπλά διαπιστωμένες οι πολύπλευρες και μακροχρόνιες συνέπειες της κακοποίησης των παιδιών, καθώς και η αναγκαιότητα ανάπτυξης διεπιστημονικού τύπου στρατηγικών για την αντιμετώπισή της. Σημαντικότερο πεδίο δράσης αποτελεί η πρόληψη, η οποία οφείλει να βασίζεται στην αντιμετώπιση του κύκλου βίας που συντηρεί το φαινόμενο αυτό. Για παράδειγμα, η διδασκαλία των δικαιωμάτων στα παιδιά, καθώς και των τρόπων προστασίας τους, μάλλον θα πρέπει να γίνουν μέρος των προγραμμάτων σπουδών απο μικρή ηλικία. Εξίσου σημαντική προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών που έχουν άμεση επαφή με τα παιδιά. Επαγγέλματα όπως, εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, αστυνομικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, εισαγγελείς, εγκληματολόγοι, έχουν συχνή επαφή με παιδιά και θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι ώστε να ανιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα την παιδική κακοποίηση. Στο συνέδριο αυτό θα αναπτυχθούν θεωρητικές απόψεις και έρευνες που αφορούν στην ανίχνευση, εκτίμηση, θεραπεία και πρόληψη της παιδικής κακοποίησης, από επιστήμονες της ψυχολογίας, ψυχιατρικής, νομικής, εγκληματολογίας, εκπαίδευσης, κοινωνιολογίας, καθώς και άλλων κοινωνικών επιστημών. Η συμμετοχή σας πιστεύουμε οτι θα συνεισφέρει σημαντικά στην ευρύτερη κατανόηση, καθώς και στο σχεδιασμό διεπιστημονικών και αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης του πολυπαραγοντικού αυτού φαινομένου.

Μαρία Τσιλιάκου - Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Ορέστης Γιωτάκος - Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Για περισσότερα: http://www.obrela.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: