Διακοπές!

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2008

ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ- ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περίληψη εργασίας από το Συνέδριο για την κακοποίηση
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DAPHNE : ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ – BULLYING - ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δήμητρα Γιαννακοπούλου, Kλινικός Παιδοψυχολόγος, DPsych
Ιωάννης Τσιάντης, Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής
Τζένη Σουμάκη, Παιδοψυχίατρος
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ), info@espype.gr

"Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι περίπου το 15% των μαθητών έχουν βιώσει συμπεριφορές εκφοβισμού-βίας από συμμαθητές τους.
Ένας μαθητής εκφοβίζεται-θυματοποιείται όταν υπάρχει ανισορροπία δύναμης και εκτίθεται επανειλημμένα και για αρκετό χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών. Αυτές οι πράξεις μπορεί να εκδηλώνονται με λόγια (λεκτικός εκφοβισμός), με σωματικές πρακτικές (σωματικός εκφοβισμός) ή και με εσκεμμένο αποκλεισμό του παιδιού στόχου από την ομάδα και τη συμμετοχή του σε ομαδικές δραστηριότητες (κοινωνικός εκφοβισμός). Το φαινόμενο του εκφοβισμού-θυματοποίησης στο σχολείο έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών και τη διαδικασία της μάθησης. Με σκοπό την μελέτη, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού σε σχολεία της Αθήνας πραγματοποιήθηκε ειδικό πρόγραμμα - από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) στο πλαίσιο του διακρατικού ευρωπαϊκού προγράμματος «Δάφνη». Το Πρόγραμμα στόχευσε στην καταγραφή του προβλήματος και στην ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων ομάδων (μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, εκπαιδευτικών, γονέων), στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ψυχο-εκπαιδευτικής παρέμβασης στα επιλεγέντα σχολεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φαινόμενο του εκφοβισμού με τους μαθητές του Δημοτικού στην Αθήνα είναι σημαντικό με υψηλά ποσοστά (θύματα: 7.87%, θύτες: 5.61%) τα οποία είναι συναφή με εκείνα από άλλες μελέτες παγκοσμίως. Μετά την εφαρμογή της παρέμβασης, οι μαθητές μιλούν περισσότερο σε πρόσωπα στήριξης (π.χ., διευθυντή, γονείς, αδέρφια) για τις καταστάσεις εκφοβισμού. Οι δάσκαλοι θεωρούν ότι μπορούν να βοηθήσουν, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις με κατάλληλη εκπαίδευση (80%). Ολιστικές σχολικές παρεμβάσεις που συνδυάζουν ανάπτυξη δεξιοτήτων και αλλαγή περιβάλλοντος είναι αναγκαίες για την πρόληψη του Εκφοβισμού στο σχολείο."

Δεν υπάρχουν σχόλια: