Διακοπές!

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Πως "χάθηκαν" 2 εκατομμύρια ευρώ...

Την ώρα που ζητάνε θυσίες, πετάνε 2 εκατομμύρια ευρώ από το… παράθυρο!
Την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται σε αδιέξοδο και τα έσοδα συρρικνώνονται.
Την ώρα που ετοιμάζεται νέα φορολογική επίθεση.
Την ώρα που καταργείται ακόμη και το αφορολόγητο για ανθρώπους στο όριο της φτώχειας…
Την ώρα που ετοιμάζονται απολύσεις στο Δημόσιο…
Την ώρα που η Υγεία και η Παιδεία καταρρέουν…

…Κάποιοι φαίνεται πως έχουν την πολυτέλεια να πετάνε εκατομμύρια ευρώ στο καλάθι των αχρήστων!

…Μιλάω για την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Με δικές της ευθύνες χάθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, λόγω λανθασμένων χειρισμών.

Για να μη νομίζετε πως λέω υπερβολές, θα σας μιλήσω με στοιχεία. Η υπόθεση είναι αποκαλυπτική…
Όλα τα στοιχεία προέρχονται από επιστολή της Ειδικής Γραμματέως Ευρωπαϊκών Πόρων Ιφιγένειας Ορφανού προς το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ), με κοινοποίηση στο Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού και Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης.

Στη φωτογραφία η υπουργός Παιδείας με την Ιφιγένεια Ορφανού


Το έγγραφό απεστάλει στις 11/5/2011 και έχει αριθμό πρωτοκόλλου 7078.

Το θέμα του είναι:
«Χρόνος λήξης και συνακόλουθη ματαίωση υποέργων των πράξεων «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων», «Σχολές Γονέων», «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό «Οδυσσέας»,
«Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες Ήρων», «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω ΚΕΔΒΜΑΠ» και ο «Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης» των ΑΠ7,8 και 9 που υλοποιεί το ΙΔΕΚΕ»


Στην επιστολή αναφέρεται:

«Στην σύσκεψη/ συνάντησή μας τον Ιανουάριο του 2011 συζητήθηκε η σχεδιαζόμενη λήξη ολοκλήρωσης των πράξεων που υλοποιεί ο φορέας σας για τον Ιούνιο του 2011 (πλην των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας) ενόψει της αναμόρφωσης των παρεμβάσεων δια βίου εκπαίδευσης του φορέα υπό το πρίσμα της δημιουργίας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η συνακόλουθη προς τη σχεδιαζόμενη λήξη μη υλοποίηση όσων υποέργων τους δεν είχαν ενεργοποιηθεί μέχρι τη διεξαγωγή της εν λόγω συνάντησης τα οποία ενόψει του νέου σχεδιασμού καθίστατο άνευ αντικειμένου…» (οι υπογραμμίσεις δικές μας)

Άρα κάποιοι (ποιοι;) πίσω από τις πλάτες εκατοντάδων εργαζομένων προετοίμαζαν την πλήρη διάλυση των δομών του ΙΔΕΚΕ και παρά τις διαβεβαιώσεις σχεδίαζαν να πετάξουν τους εργαζόμενους στο δρόμο, πριν από τη λήξη των συμβάσεών τους… Να σημειώσω ότι δεν υπήρξε η παραμικρή νύξη για τέτοιο ζήτημα. Προφανώς ό,τι είναι … «νόμιμο» είναι και… «ηθικό»…

Στη συνέχεια φαίνεται πως κάτι άλλαξε. Τα έργα συνεχίζονται κανονικά, αλλά ήδη πολλά υποέργα έχουν ματαιωθεί…. Οι παλινωδίες οδήγησαν στο να χαθούν τα προβλεπόμενα κονδύλια…
Προσέξτε πως γίνονται οι συνεννοήσεις για το εργασιακό μέλλον εκατοντάδων ανθρώπων και για προγράμματα που απευθύνονται σε χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Η επιστολή συνεχίζει:

«…Στη συνέχεια στο πλαίσιο τηλεφωνικών συνομιλιών ή συναντήσεων με στελέχη μας, ενημερώσατε για την περαιτέρω μετάθεση της λήξης κάποιων εκ των πράξεων και πέραν του Ιουνίου 2011. Έτσι σύμφωνα με όσα μας έχετε αναφέρει μέχρι σήμερα, σχεδιάζεται η λήξη των πράξεων «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων» στις 30/6/2011, η λήξη των πράξεων «Σχολές Γονέων» στις 31/12/2011, η λήξη των πράξεων Εκπαίδευση των Μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό «Οδυσσέας» στις 20/11, 2011, η λήξη των πράξεων «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες Ήρων» στις 30/11/2011, η λήξη των πράξεων «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω ΚΕΔΒΜΑΠ» πέραν της 30-11-2011 όπως συμφωνήθηκε στην συνάντηση αντί της 30-9-2011 που ισχύει σύμφωνα με το ισχύον Τεχνικό Δελτίο Πράξης (χωρίς προσδιορισμό ακριβούς ημερομηνίας) καθώς και η λήξη των πράξεων «Ο Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών διά βίου μάθησης» στις 31-12-2011 και για τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας, όπως προβλεπόταν στις εγκεκριμένες Αποφάσεις Ένταξης. Παράλληλα μας υποβλήθηκε προφορικά αίτημά σας για ενεργοποίηση υποέργου που είχαμε πει ότι είναι άνευ αντικειμένου να υλοποιηθεί όπως α) η ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού στο έργο «Σχολές Γονέων», β) η ενεργοποίηση των υποέργων του επιστημονικού συνεδρίου και της δημοσιότητας στο έργο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Συνολικά, με βάση τα δεδομένα της συζήτησης/ συνάντησης του Ιανουαρίου και των μετέπειτα συναντήσεων και συζητήσεων, η εικόνα των πράξεων ανά υποέργο, αποτυπώνεται ως εξής:»

Ακολουθεί κατάλογος των υποέργων που υλοποιούνται και εκείνων που δεν υλοποιούνται, με τα αντίστοιχα ποσά. Σύμφωνα με το έγγραφο, τα κονδύλια που χάθηκαν από την μη υλοποίηση των υποέργων, έχουν ως εξής:

«Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων»: 1.149.304 ευρώ
«Σχολές Γονέων»: 200.000 ευρώ
«Εκπαίδευση των Μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό «Οδυσσέας»: 185.000 ευρώ
«Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες Ήρων»: 345.000 ευρώ
«Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω ΚΕΔΒΜΑΠ»: 280.000 ευρώ
«Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης»: 43.000 ευρώ

Το συνολικό ποσό είναι 2.022.304 ευρώ!!!


Περισσότερα από δυο εκατομμύρια που χάθηκαν για τη χώρα σε μια κρίσιμη φάση που το κάθε ευρώ μετράει… Προφανώς θα τα βρουν από τους συνταξιούχους…

Η επιστολή της Ειδικής Γραμματέως τελειώνει ως εξής (αφού ενημερώνει πως στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υλοποιήθηκαν όλα τα υποέργα):

«Παρακαλούμε όπως σε συνεννόηση και με τον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και το Γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού μας ενημερώσετε για το ποια θα είναι τελικώς η οριστική ημερομηνία λήξης των πράξεων που διαχειρίζεστε, για το ποια υποέργα θα ενεργοποιηθούν καθώς και να μας τεκμηριώσετε την συμβατότητα διατήρησης σε ισχύ των πράξεων αυτών και ενεργοποίησης των υποέργων με την έναρξη υλοποίησης της νέας παρέμβασης για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης για τα οποία έχουμε εντολή από το Γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού να προχωρήσουμε άμεσα σε έκδοση πρόσκλησης και ένταξη νέας πράξης.»

Πέρα από το οικονομικό ζήτημα και τα εύλογα ερωτήματα που γεννιούνται, υπάρχει και το θέμα της ουσίας. Τα σημαντικά υποέργα που δεν υλοποιήθηκαν και θα έφερναν «χρήμα» στη χειμάζουσα αγορά, ήταν και εξαιρετικά χρήσιμα. Όπως ο «Οδηγός Μετανάστη» που θα είχε εκδοθεί αν δεν «πάγωνε» το σχετικό έργο…

Αν τα όσα αναφέρονται στην επιστολή είναι ακριβή,
Αν δεν δοθούν πειστικές απαντήσεις,
Τότε, το λιγότερο που μπορούν να κάνουν όσοι ευθύνονται, είναι να παραιτηθούν, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: