Διακοπές!

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Προς Ευρωπαίους εκβιαστές...

Σε όλο αυτό τον βόρβορο που προσπαθεί να εκβιάσει τον Ελληνικό λαό, που δεν ανέχεται ούτε τη δημοκρατία, ούτε την ελευθερία, δε νομίζω πως υπάρχει καλύτερη απάντηση από τους στίχους του Ανδρέα Κάλβου 

Τα ηφαίστεια

Αυγεριναί τού ηλίου ακτίνες, τι προβαίνετε;
Τάχα αγαπάει να βλέπει έργα ληστών
το μάτι των ουρανίων;

Ω! Έλληνες, ω! θείαι ψυχαί
πού εις τούς μεγάλους κινδύνους
φανερώνετε ακάμαντον ενέργειαν
καί υψηλήν φύσιν.

Πώς, πώς τής ταλαιπώρου πατρίδος
δεν πασχίζετε να σώσητε τον στέφανον;
Από τα χέρια ανόσια ληστών τοσούτων;

Είναι πολλά τα πλήθη των
και τρομερά εις την όψιν.

Αλλ' ένας Έλλην δύναται,
ένας άνδρας γενναίος
να τα σκορπίσει.


Δεν υπάρχουν σχόλια: