Διακοπές!

Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Πως προσλαμβάνονται τα "δικά" τους παιδιά...

Όταν γράφαμε για προσλήψεις από το παράθυρο δεν φανταζόμασταν καν το παιχνίδι που έχει στηθεί από τη Διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.
Ο διευθύνων σύμβουλος Παναγιώτης Μανούρης υπήρξε μεταξύ άλλων πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας του Δήμου Νέας Ιωνίας.
Η κυρία Καλλιόπη Καναβού ήταν αναπληρώτρια του http://www.neaionia.gr/Inner.aspx?LangID=1&FolderID=eb8e91ee-a964-4824-9540-755b35373e72
Είναι απολύτως ...τυχαίο το γεγονός ότι η ίδια κυρία επελέγη ως μέλος της Ομάδας Έργου του προγράμματος Οδυσσέας με τις γνωστές αδιαφανείς διαδικασίες:
Η κυρία Καναβού προφανώς –ως απόφοιτος ΤΕΙ βιβλιοθηκονομίας- έχει περισσότερα προσόντα για μια τέτοια θέση από ανθρώπους με επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο, με συγγραφικό έργο, με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικά, και με σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση …
Φαίνεται πως το Πάντειο Πανεπιστήμιο που είχε απορρίψει αίτησή της προ τριετίας δεν είχε την εμπειρία ενός Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης…
Είναι προφανής ο λόγος για τον οποίο η επιτροπή ενστάσεων, εντελώς παράτυπα αρνείται να μας κοινοποιήσει τους φακέλους υποψηφίων με τόσα …προσόντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: